Bild

Siv och Doris i tvåan

Siv och Doris
I tvåan har vi arbetat med olika attityder som styr vårt tänkande. Vi har arbetat med två karaktärer som vi kallar tvillingarna Siv och Doris. Siv och Doris går båda i skolan. De är till utseendet ganska lika men de tänker väldigt olika tankar kring sitt skolarbete och sina klasskamrater.

Grundidéerna om hur man kan tänka kommer från en forskare som heter Carol S Dweck. Carol har forskat i 20 år kring varför vissa människor klarar av att misslyckas och vad som får dem att orka fortsätta.

Hon fann i sin forskning att olika attityder styr oss i vårt tänkande. Det är avgörande för vårt lärande hur vi tänker om oss själva. Har du en statisk attityd tänker du att dina egenskaper är bestående. Du kommer ägna tankarna åt att fundera över om du kommer lyckas eller misslyckas? Hur kommer andra uppfatta dig? Hur kommer du känna dig – som en förlorare eller vinnare? Misslyckanden kommer att forma uppfattningen om dig själv negativt.
Motsatsen till detta är en dynamisk attityd. Personer med en dynamisk attityd är inte rädda för misslyckanden utan lär sig av dem. De ser det inte som att de inte lärt sig något utan att de lärt sig något av det som inte gick så bra. Man tar fasta på vad som fattades och gör om. Att tänka att man gör sitt bästa är framgång i sig. När man utsätts för en motgång sporras man vidare. Det är viktigt att arbeta med strategier. Strategier som visar på hur man gör för att lyckas. I klassen har vi haft diskussioner kring hur Siv och Doris tänker kring sitt lärande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *