Vecka 26

Några av veckans  aktiviteter:

Några barn skrev manus till en egen film som de sedan spelade in och visade för resten av gruppen. Det blev succé!

Under fredagen har eleverna deltagit i en femkamp. Här ser ni en bild från Pennan i flaskan.

Anithas lek var en annan gren eleverna fick testa. Dragkamp med käpp. Den som först får ner motståndarens flaska vinner,

Vid variant två av stövelkastning höll eleverna skon med fötterna och kastade den genom att rulla bakåt.

Spika i en spik på så få slag som möjligt var ytterligare en gren.

Femkamp: Spika i en spik. Kasta prick på burkar. Stövelkastning.  Pennan i flaskan.  Anithas lek.

Några förmågor eleverna använt under femkampen. Koncentration, hantera ett misslyckande, lyssna, följa regler, vänta på sin tur, pröva och ompröva, skapa god stämning och ha tålamod

Under veckan har vi spelat spel. Bland annat monopol, piratjakten, vampyrjakten och tre i rad.

Gemensam lek i idrottshallen: Hula hut En lek där samarbete, koncentration och koordination är i fokus. Lyckas man fälla motståndarnas 3 rockrings-byggen så de är fällda eller under uppbyggnad samtidigt så får laget poäng.

Hopplek. Eleverna har haft möjlighet att välja rörelse i idrottshallen vid många tillfällen den här veckan.

I idrottshallen har vi testat spela badminton. Under veckan har många elever vågat utmana sig själva och testat på nya saker.

 

Profilbild

wicke