Nytt läsår innebär nya kloka tankar

Sommaren är nu över och vi blickar fram emot ett nytt spännande och lärorikt läsår. Under läsårets första veckor har vi börjat med att komma tillbaka till våra rutiner, vänja oss vid att gå upp tidigt, ställa om hjärnan från sommarlov till arbete. 

I början av varje terminstart arbetar vi med skolans värdegrund – HJERTA. Där H står för Hagalundskolan, J står för jämlikhet, E står för empati, R står för respekt, T står för  trygghet och A står för ansvar. I årskurs 5 har vi detta år valt att göra en mobil, ja en sådan som bebisar har, enligt en av mina elever. Eleverna fick skriva ord som de associerade till de olika orden och dess innebörd. Det kom fram många fina ord, kloka tankar och ett gott samarbete mellan eleverna, kul! Vår slutprodukt hänger så fint och snurrar runt i klassrummet.