Fritids

Öppettider 6:30-17:30. (Övriga tider behöver dispens.)

Fritidshem: Lunden [åkF-åk1]
Personal: Eva-Marie, Madeleine, Max och Stefan

Fritidshem: Krabban [åk2-åk3]
Personal:  Anitha, Caroline, Linda och Oscar

Fritidsklubb: Palatset [åk4-åk6]
Personal: Roger